Genellikle tek taraflı tercüme gereksiniminde kullanılır. Tercüman katılımcılardan bir veya ikisinin yanına oturarak ortamdaki konuşmaları katılımcılara fısıltı şeklinde tercüme eder.